Sangene

Verdens største tal er en cd med sange om tal og talrækken.

Sangene kan støtte børn i at lære tallene op til hundrede gennem en auditiv læringsstil og ved at lægge op til samtale og leg om tal.

Her kan der læses om sangene og uddrag af musikken kan høres. Til hver sang findes der ideer som kan bruges til at støtte talindlæringen ved brug af forskellige læringsstile.


skygge_1_tal_overalt
”Det er ligegyldigt, hvor vi leder, der er tal alle steder.” Lær at tal både kan bruges til at tælle mængder, holde orden på rækker eller være navne for ting. Sangen lægger op til samtale om tal i hverdagen.
skygge_2_verdens_stoerste_tal
”Verdens største tal kan man ikke få at se. - Man kan altid blive ved og lægge en til.” Lær om uendelighed og bliv motiveret til at undersøge navnene på store tal sammen.
skygge_3_op_og_ned
” Vi kan bruge kuglerammen eller bare tælle sammen.” Lær at tælle frem til ti og tilbage igen. Gør det sammen og brug mange forskellige repræsentationer som fx en kugleramme, tallinje eller andre konkrete materialer.
skygge_4_lige_efter
”Efter fyrre kommer der en hund, der bliver større og større, fordi den spiser hundemad med smør.” Lær at huske tiernes navne ved at sætte fokus på overgangene.
skygge_5_de_lige_tal
” Hm. Hør nu her! Lige tal hedder ikke lige tal, fordi der er lige streger i tallet. ” Lær om lige og ulige tal og hør hvorfor det ikke handler om hvordan tallene tegnes.
skygge_6_lige_foer
”Tallene bliver større og større. - Men der altid et tal, der kommer lige før.” Træn talrækken ved at lege sætte fokus på overgangene mellem tierne.
skygge_7_tre_skridt_frem
Tre skridt frem ”Jeg danser en, to, tre og går tilbage til to.” Dans med til denne sang om tallene fra 1 til 16.
skygge_8_ti_til_tyve
”Matematik er at tegne, matematik er at regne. Matematik er at måle hvor store og hvor lange og tælle rigtigt mange gange.” Tallenes navnene fra ti til tyve må læres både fremad og tilbage.
skygge_9_ti_tyve_tredive
”Hvis man samler ting i bunker af ti, kan man tælle hurtigere, fordi der er mange tal, man slet ikke behøver at sige.” 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tierne er nyttige er kende.
skygge_10_stjerner_paa_himlen
”91, 92, 93 og 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 stjerner på himlen.” Tæl hele vejen op til hundrede med denne rolige sang.